Drik Mindre
 

Behandlingsforløb

TIL PRIVATE
 
Kick-start dine nye alkoholvaner.
Forløbet består af 3 sessioner, hvor du arbejder med dine målsætninger omkring gode alkoholvaner. Forløbet hjælper dig til, at afdække hvordan du tidligere har haft kontrol med alkohol, og hvordan du bruger disse erfaringer fremadrettet.
Din investering: kr. 1.845,-
 
Fastholdelse af dine nye alkoholvaner.
Dette modul henvender sig til dig, der har opnået bedre alkoholvaner, men har vanskeligt ved at fastholde dem. Måske har du brug for ekstra støtte, måske skal mål og strategier justeres. 
Modulet består af 2 sessioner. Interval aftales individuelt.
Din investering: kr. 1.195,-
 
Tilbagefald.
En erfaring rigere. Til dig, der oplever et tilbagefald. Lær hvordan et tilbagefald kan vendes til en positiv og fremadrettet hændelse.
Modulet består af 2 sessioner med 1uges mellemrum.
Din investering: kr. 1.195,-.
 
 
TIL KOMMUNER
 
Afklaring og udredning.
Skriftlig redegørelse omkring klientens alkoholforbrug, evt. afhængighed og relevante problemstillinger omkring helbred, familieforhold og arbejdssituation.
Pris: kr. 1.595,-
 
Kick-start klientens nye liv med mindre alkohol.
Forløbet tager udgangspunkt i klientens målsætning omkring nye og bedre alkoholvaner. Endvidere tager det udgangspunkt i klientens erfaringer med at styre alkohol. Han har sandsynligvis ikke drukket lige meget altid. Har måske endda haft lange pauser, og det er disse erfaringer, som kan hjælpe i behandlingen.
Forløbet består af 3 sessioner med en uges mellemrum.
Pris: kr. 1.845,-
 
Afklaring og kick-start.
Pris: kr. 3.195,-
 
Fastholdelse af nye alkoholvaner.
Dette forløbhenvender sig til dem, der har opnået nye  og bedre alkoholvaner, men som har svært ved at fastholde dem. Måske er der brug for støtte og vejledning i en længere periode. Måske skal målsætninger og strategier justeres.
Modulet består af 2 sessioner, hvis interval aftales individuelt.
Pris: kr. 995,-
 
Tilbagefald.
En erfaring rigere!
Forløbet er til dem, der oplever tilbagefald. Via dette modul lærer man, hvordan et tilbagefald kan vendes til noget positvt, og hvordan man i fremtiden kan blive bedre til at håndtere det.
Modulet består af 2 sessioner med 1 uges mellemrum.
Pris: kr. 995,-
 
Enkeltsessioner.
Til dem, der efter at have gennemført et eller flere moduler, har brug for yderligere støtte.
Pris: kr. 650,-
 
 
TIL VIRKSOMHEDER

 
 
 
 
 


Susanne Hjortkær  | Tlf.: 21378434